Tot l’equip de Tresserras Pharma està format i titulat per complir els requeriments de la GDP. Per garantir el bon compliment de la normativa Transports Tresserras compta amb un equip de professionals encapçalats per la seva direcció tècnica. Així mateix, d’unes modernes instal·lacions i d’una flota de transport que compleixen els requeriments de la normativa GDP.

La divisió de Tresserras Pharma posa la tecnologia i la professionalitat al capdavant del seu servei per garantir el transport de productes farmacèutics a temperatura controlada i amb totes les mesures de seguretat requerides. Seguint la normativa GDP, les mercaderies sempre estan monitoritzades i controlades via satèl·lit, i les rutes i parades del transport
es realitzen sempre en punts segurs.

EQUIP HUMÀ
FORMAT EN GDP

FLOTA DE VEHICLES
ADAPTADA A NORMATIVA GDP

MONITORIZACIÓ
VIA SATÉLITE

CONTROL DE TEMPERATURA
(2ºC/8ºC – 15ºC/25ºC)

4 CENTRES
D’EMMAGATZEMATGE

RUTES REGULARS
A EUROPA

MAGATZEM
CERTIFICAT

Transports Tresserras disposa d’un magatzem certificat per l’emmagatzematge de productes farmacèutics amb tot el rang de temperatura (2ºC / 8ºC) (15ºC / 25ºC).